Riggehjelp og frivillige til avenyfesten

Hjelp til opprigg og nedrigg
I forbindelse med avenyfesten søker styret 4 ungdommer i sameiet til hjelp med opprigg og nedrigg av telt, langbord etc.

Opprigg skjer på kveldstid torsdag 17. august fra kl. 19.00  Nedrigg skjer lørdag 19. august fra kl 10.00. Honorar kr. 500,-

Interesserte ungdommer oppfordres til å melde sin interesse via epost til styrekontoret. Merk eposten: «Riggehjelp». Førstemann til mølla.

Frivillige til avenyfesten
Styret søker frivillige til å hjelpe til under avenyfesten med forefallende oppgaver som å trakte kaffe, rydde litt underveis, sette frem dessert m.m. Interesserte bes om å melde fra til styrekontoret.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv