Rydding i bomberom nord

Alle beboere som har eiendeler i bomberom nord må fra og med i morgen, 27. september, og senest innen dugnaden 11. oktober, merke disse med dato, navn og leilighetsnummer.

Vi minner om at det kun er tillatt å lagre sesongrelaterte eiendeler som f.eks. bildekk, terrassemøbler, grill og vinterutstyr i bomberommet.

Langtidslagring er ikke tillatt.

Gjenstander som ikke er merket eller som ikke faller under disse kategoriene, uavhengig av merking, vil bli kastet i container uten nærmere varsel på dugnadsdagen onsdag 11. oktober.

Bomberommet er åpent fra og med 27.09.17 for merking og evt. fjerning av gjenstander. Evt. spørsmål rettes til servicetekniker.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv