Sameiermøte 2019 – avholdt onsdag 24. april

Årets sameiermøte ble avholdt onsdag 24. april kl. 18.00 på Sameiestua. Totalt 61 seksjonseiere var til stede, mens 9 var representert ved fullmakt. Totalt 70 stemmeberettigede.

Sakene det ble stemt over var:

  • bevilgning til midler til strakstiltak for utbedring av betongskader
  • etablering av sykkelparkering i bomberom syd
  • finansiering av rehabilitering av tak
  • plan for utskifting av heiser
  • lånefinansiering av vedlikeholdsarbeider
  • fullmakt for inngåelse av ny tv- og internettavtale
  • endret praksis for terrasserehabilitering
  • vedtak om nye vedtekter og husordensregler

Alle forslag ble vedtatt i tråd med styrets innstillinger som skissert i innkallingen.

Valg av styremedlemmer var i tråd med valgkomitéens innstilling. Styreleder Victoria Sparrman, styremedlemmene Thomas Bjørnholm og Lars Onstad samt varamedlemmene Simen Gylseth og David Greenberg ble gjenvalgt for en ny periode.

For flere detaljer; se årsmøteprotokollen som snart finner veien til din postkasse.

Styret ønsker å takke alle beboere som møtte opp og bidro med sin stemme.

Vi ønsker i tillegg å rette en spesielt stor takk til adm. leder Elsebeth Bache, som med dette gjennomførte sitt siste årsmøte her i sameiet vårt. Etter å ha vært med oss i 4,5 år, har Elsebeth nå valgt å fratre sin stilling. Vi takker henne for hennes fantastiske arbeidsinnsats og alltid gode humør, og ønsker henne lykke til videre på ferden!

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv