Skøytebanen klar til bruk

Med god hjelp av kong vinter og iherdig innsats fra en gjeng ivrige sameiere, ledet an av sameier David Greenberg, ble sameiets skøytebane åpnet denne helgen. Styret takker for innsatsen.

Vanligvis er banen åpen både for beboere og besøkende fra nærmiljøet. Men pga. corona-pandemien, har vi sesongen 20/21 sett oss nødt til å legge noen ekstra restriksjoner på bruk av banen. 

SÆRSKILTE REGLER FOR SMITTEVERN – COVID 19 

 • Av hensyn til smittevern er skøytebanen i sesongen 20/21 utelukkende forbeholdt beboere i Sameiet Grefsen Terrassehus. Beboere kan ta med maksimalt 2 gjester. Ved kapasitetsutfordringer vil sameiets beboere ha prioritet.
 • Oppretthold minst 1 meters avstand til andre brukere av banen.
 • Det er den enkelte brukers ansvar å holde seg oppdatert på og opptre i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for smittevern. 

GENERELLE REGLER FOR BRUK AV SKØYTEBANEN

 • Det er kun anledning til å bruke banen mellom kl 7 og kl 22. Opphold utenom dette tidsrommet er ikke tillatt.
 • Bruk av kølle, puck, bandyball el.l. kan kun brukes når dette ikke er til sjenanse for andre brukere.
 • Bruken av banen må ikke utgjøre fare for andre.
 • All bruk av banen skjer på egen risiko.
 • Det anbefales at barn under 8 år er under oppsyn av en voksen.
 • Det oppfordres til bruk av hjelm.
 • Isskraper kan benyttes til å fjerne snø og is. Husk å sette dem tilbake etter bruk.
 • Det er ikke lov å oppholde seg på banen mens den prepareres.
 • Området er privat eiendom og håndheves etter privatsrettslige regler.

Driften av banen baserer seg på frivillighet blant beboere. Dersom du ønsker å bidra, vennligst ta kontakt med styremedlem Arne Bech.   

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv