Status – nytt callinganlegg

Flere beboere har, med god grunn, etterlyst videre fremdrift når det gjelder installasjon av nytt callinganlegg. Det har vært endel innkjøringsproblemer med systemet, som foreløpig kun har vært installert i oppgang BC. Disse problemene ser nå ut til å være under kontroll, og systemet ser ut til å fungere bra.

Vi ble derfor enige med leverandøren Defigo om om å starte en 30 dagers driftsperiode med virkning fra tirsdag 21. mai. Målet med denne perioden er at systemet skal fungere feilfritt i 30 dager sammenhengende. Etter 30 dager vil styret evaluere testperioden, og videre foreta en full skala installasjon i de øvrige inngangen, dersom alt går som planlagt.

Defigo beklager problemene som har oppstått og at prosessen har tatt lengre tid enn forespeilet. For styrets del har det vært viktig å ikke gå videre med installasjonen før vi er 100% trygge på at systemet fungerer optimalt.

De neste 30 dagene er det veldig viktig og nyttig for både styret og leverandøren at alle brukere i B og C som evt. opplever feil/problemer og/eller ønsker å gi tilbakemeldinger ang. systemet – rapporterer dette inn til kundeservice via support@defigohome.com. Vi ber i tillegg om at dere når dere sender henvendelsen, også sender en kopi til calling@grefsenterassehus.no, slik at styret får en førstehånds oversikt over de henvendelsene som evt. måtte komme.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv