Støy og ro i sameiet

De siste ukene har det kommet flere klager på støy i sameiet. Noe, må vi dessverre leve med i en tid fremover, annet bør vi kunne unngå.

Som tidligere nevnt så vil betongrehabiliteringen pågå frem til et lite stykke ut i 2023 slik planen er i dag. De involverte i dette prosjektet har fått beskjed om å unngå støyende arbeid før kl. 7.00 og etter kl. 17.00 på hverdager, og aldri i helgene. De prøver så langt det er mulig å foreta pigging og boring mellom kl. 8-16 på hverdager, men må av og til starte litt før og holde på litt lenger.

Bo & Omsorgssenteret holder samtidig på med rehabilitering av sin del av eiendommen, noe som til tider også skaper både støy og begrenset fremkommelighet. Etter planen vil de være ferdige med dette arbeidet siste uke før jul i år. De forholder seg til husordensreglene. Disse reglene gjelder for alle beboere, og Styret henstiller til alle som er i gang med et oppussingsprosjekt om å ta hensyn til dette. Særlig i disse dager da flere seksjoner bytter ut sine vinduer eller rehabiliterer sitt bad/kjøkken.

Vi minner derfor om at aktiviteter som medfører banking, boring, pigging eller hamring ikke må foregå utenfor tidsrommet kl. 7.00 – 20.30 på hverdager. På lørdager må aktiviteten være avsluttet innen kl. 18.30. På helligdager og søndager er det ikke tillatt med denne type aktivitet.

Videre minner vi om at det skal være ro i sameiets seksjoner mellom kl. 23.00 – 07.00 på hverdager og lørdager. På søndager skal det være ro frem til kl. 12.00.

All bruk av lydkilder skal også til enhver tid være dempet, slik at naboer ikke blir sjenert.

Tar alle hensyn til dette, blir det enda hyggeligere å bo her i Sameiet Grefsen Terrassehus.

På forhånd takk!

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv