Strømpenger også til SGT

Regjeringens strømpakke med kompensasjon for økte strømregninger, omfattet i utgangspunktet ikke borettslag og sameier.

Men etter behandlingen av tiltakene i Stortinget, kom også dette på plass: Husholdninger med fellesmålt strøm inkluderes i strømpakken.

Hvordan dette skal gjøres, og når pengene kommer, er foreløpig uklart.

Olje- og energidepartementet har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å utforme en kompensasjonsordning som sikrer likebehandling av husholdninger i borettslag, sameier og eneboliger.

Strømtiltakene som ble vedtatt omfatter bidrag til strømregningene i perioden desember til mars.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv