Til flaskepantere og deres foreldre

Styret synes i utgangspunktet at det er positivt med skoleungdommer som fra tid til annen går fra dør til dør i sameiet og samler inn tomflasker for å finansiere skoleturer, arrangementer etc.

Men sist gang dette ble gjennomført, endte sameiet opp med en betydelig regning til tepperens etter at ungdommer hadde slept sekker med tomgods gjennom korridorene i 8. etg., og etterlatt seg en lang, seig og illeluktende stripe med rester av brus, øl etc. på teppene.

Vi må derfor be om at dere som har ungdommer som planlegger å samle inn flasker i fremtiden, sørger for at de bruker tralle, eller på annen måte sørger for at det ikke lekker væske fra de innsamlede flaskene/sekkene. Vi viser til husordensreglenes punkt 3. Dersom tilgrisingen gjentar seg vil kostnaden til tepperens bli belastet den/de ansvarlige, og styret må vurdere om man skal forby denne type virksomhet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv