Tilbud om elsykkel-parkering

I henhold til vedtak på årsmøtet i 2019 er det nå etablert et eget låsbart rom for parkering av EL-sykler, og andre kostbare sykler. Ta kontakt med styrekontoret for nærmere informasjon om fasilitetene.

Prisen for å benytte seg av rommet vil være kr. 600 pr. år pr. seksjon. Årlig betaling med forfall 1. februar vil gjelde frem til siste januar påfølgende år. Bestiller man plass etter 1. februar vil prisen beregnes ut fra antall påbegynte måneder i perioden. Betaling administreres av styrekontoret.
Etter mottatt betaling vil de blå nøkkelbrikkene dere selv bestemmer skal ha tilgang til rommet bli lagt inn i vårt nøkkelsystem. Deretter må du selv oppdatere brikken(e) på terminalen utenfor styrekontoret i 2.etg. inngang B/C. Når meldingen “Thank you” vises på skjermen er brikken klar til bruk.

Beløpet kan innbetales til sameiets konto 1645.11.81762 eller via VIPPS til 29023 (“Grefsen Terrassehus Betaling”).
NB! Innbetalingen må merkes med leilighetsnummer, brikkenummer som skal ha tilgang til rommet og hva saken gjelder (EL SYKKEL).
Du kan også betale med kort eller kontanter på styrekontoret i åpningstiden.
Merk at sameiet ikke er ansvarlig for utstyr som plasseres i dette rommet. Eier må således selv ordne med eventuell forsikring.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv