Tilgang til toaletter ved stenging av vann

Som varslet i egen sak vil det i perioder være behov for å stenge vannet i forbindelse med rørfornyingen i sameiet. I disse periodene vil det ikke være mulig å benytte toalettet i egen leilighet. Styret vil derfor sørge for at det på dagtid er tilgang til toalettet i rommet bak postkassene i inng. CD 1. etg., samt i Sameiestua i inng. CD. 2 etg. I tillegg er det toalettfasiliteter i gymsalen for de som har medlemskap.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv