Tredjepartsvurdering av kalkyler for innbygging

Enkelte beboere har i skriv til seksjonseiere hevdet at kostnadsestimat fra Rambøll er undervurdert. Som styret understreker i sak 9 og 10, bekrefter Rambøll at det knytter seg særlig stor usikkerhet til kostnadene ved innbyggingsalternativet.

Styret har fått vurdert Rambølls kalkyler i en tredjepartsvurdering av Aas Jakobsen. Ved en feiltagelse har denne ikke kommet med i vedleggslisten, se vedlegg. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv