Varsel om frist for innsending av saker til sameiermøte

Jf. Lov om Eierseksjoner § 33 skal styret varsle seksjonseiere om tid og sted for ordinært sameiermøte og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Sameiet Grefsen Terrassehus vil avholde ordinært sameiermøte 26. april 2017

I forkant av det varslede møtet vil seksjonseier motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 27. februar 2017

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for sameiermøtet er det ønskelig at:

  • Det klart går frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag kan sendes elektronisk eller leveres på papir til styrekontoret i 1. etg.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv