Varsel om gravearbeider

Det vil bli utført anleggsarbeid utenfor inngang A/B fra mandag 27. november 2017 og i ca. to uker fremover. Veien på baksiden vil være stengt ved utgang A/B i hele anleggsperioden. Myke trafikanter kan fortsatt benytte veien. Det blir satt opp gjerder mot anleggsområdet. Foreldre oppfordres til å holde barn borte fra området. Trafikanter må benytte omkjøring via Kurveien for adkomst til baksiden av blokkene.

Anleggsarbeidet utføres på grunn av vanninntrenging i kjelleren ved blokk A. Overvann ved nedbør har forårsaket fuktproblemer bl.a. i kjellerbodene. Etter anbefalinger fra konsulentselskapet Rambøll har styret besluttet å etablere en avskjæringsgrøft som skal fange opp overvannet. Grøften graves mot den steinsatte skråningen bak blokk A og vil gå mot heis/trappehuset og kobles til det eksisterende overvannsanlegget. Etter avsluttet anleggsarbeid vil grøften være åpen, slik at det blir synlige steinmasser. Hensikten er å fange mest mulig av overvannet som siger mot murveggen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv