Varsel om prisøkning

På grunn av økte kostnader ser styret seg nødt til å øke prisene i.f.m. utleie av sameiestua og utleieleiligheten, samt nøkkelbrikker. De nye prisene trer i kraft fra 1. sept 2019. For bestillinger som er foretatt før denne datoen gjelder gamle priser.

Nye priser:

  • Utleieleilighet:  Kr. 700,-/dag. Kr. 1.500,-/helg.
  • Sameiestua (for beboere): Kr. 1000,-/dag. Kr. 2.500,-/helg + depositum kr. 1000,-
  • Sameiestua (for eksterne) Kr. 2000,-/dag. Kr. 5.000,-/helg + depositum kr. 2000,-
  • Nøkkelbrikker (alle typer): Kr. 300,-/stk.

Samtidig fjernes 6 måneders regelen for leie av utleieleilighet og sameiestua. Dette betyr at det fra nå av er mulig å reservere lokalene minst ett år i forveien, fortsatt forutsatt at kontrakt skrives og leiesummen betales på forskudd, eller når bestilling og betaling skjer på sameiets hjemmeside.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv