Varsling av naboer ved støyende arbeider

Etter å ha mottatt henvendelser fra enkelte misfornøyde beboere de siste dagene, ønsker vi å oppfordre alle sameiere om å være nøye med å sende ut nabovarsel dersom de planlegger å utføre støyende arbeider som f.eks. pigging av bad, boring i betong el.l.

Mange beboere befinner seg fra tid til annen hjemme på dagtid. Enten fordi de har hjemmekontor eller av andre grunner. For disse er det særlig viktig at de varsles i rimelig tid, slik at de får mulighet til å planlegge å oppholde seg utenfor hjemmet i de aktuelle tidsrommene. Vær derfor nøye med å oppgi aktuelle datoer og klokkeslett i nabovarslet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv