Vel gjennomført høstdugnad

Barn og voksne fra i alt 72 seksjoner deltok på dugnaden i det flotte høstværet torsdag 15. oktober.

Det ble raket løv foran og bak blokkene, ryddet i buskas på baksiden og utført vedlikehold på tennisbanene.

Etterpå ble det servert noe å bite i med tilhørende forfriskninger.

Styret ønsker å takke alle oppmøtte for en flott innsats. De som ikke hadde mulighet til å stille, får mulighet til å bidra med en økonomisk skjerv via giro som kommer i posten. Betalingen er frivillig.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv