Vent med å kjøpe ny garasjeport


Styret anbefaler at man ikke gjør oppgraderinger av sin garasjeplass og/eller garasjeport på nåværende tidspunkt.

På årsmøtet i høst ble det – i tillegg til nødvendig betongrehabilitering – også vedtatt å gjennomføre en modernisering av garasjeanlegget for å gjøre det penere – også der.

Dette arbeidet er ennå i en tidlig fase. Det foreligger på nåværende tidspunkt ikke konkrete løsninger på hva som må – eller ikke må – gjøres med garasjeportene.

Én av mulighetene styret utreder er at det opprettes en felles standard for utforming av garasjeportene – for å ivareta en helhetlig fasade.

Dette vet vi at det er mange synspunkter på blant sameierne.

Styret fraråder derfor seksjonseiere å gå til innkjøp av ny garasjeport inntil disse spørsmålene får sin avklaring på neste årsmøte. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv