Garasjer og parkeringsanlegg kan ofte oppleves som mørke, skitne, trange og usikre steder å være. Dette bildet i ferd med å endre seg, og innendørs parkeringsanlegg blir stadig oppgradert. Arkitekter, eiere og designere begynner å innse at penere og moderne parkeringshus med god belysning og moderne finish vil gi brukerne en bedre følelse av sikkerhet, bedre bomiljøet og være mer miljøvennlige.

Mange faktorer påvirker de visuelle forholdene i et parkeringhus. En av de viktigste er belysning. Med oppgradering til energigunstige og høyeffektive LED-armaturer, kan man unngå høye driftsutgifter og samtidig få forbedret belysning som øker sikkerheten for biler og fotgjengere. LED-armaturer har lang levetid og reduserer vedlikeholdet til et minimum. Lengre levetid på lyskilden sikrer optimal ytelse og gir bedre lyskvalitet.

Belysningsinstallasjoner med sensorer og dimming er praktiske alternativer for å spare energi. Dessuten forlenger det levetiden på komponentene. Ved hjelp av bevegelsessensorer kan man dimme ned eller slå av armaturer i gitte områder når det ikke er mennesker eller biler der. Målinger viser at sensorstyrt dimming kan innebære opptil 80-90% reduksjon i energiforbruk.

I tillegg til belysning, består en slik oppussing i hovedsak av oppgradering av overflater (maling, fasadeplater el.l.) og nytt kjørebelegg – gjerne med oppmerking av soner for fotgjengere – som gir økt sikkerhet for voksne og barn.

Illustrasjonsbilde – effektiv belysning i moderne parkeringsanlegg

I forbindelse med betongrehabilitering i garasjeanlegget, ser styret det som hensiktsmessig å samtidig gjøre en modernisering og estetisk oppgradering av fasilitetene. En slik oppgradering vil utgjøre en marginal tilleggskostnad utover selve kostnaden til rehabiliteringen av betong, men vil kunne gi en stor opplevd standardheving av garasjeanlegget – som tross alt er det første mange besøkende møter når de kommer hit.

Maling av flater, samt reasfaltering er allerede budsjettert inn i de presenterte kostnadsoverslagene. Tilleggskostnaden for ny belysning og evt. fasadeplater el.l. er i denne sammenheng svært liten.

I dette dokumentet har vi samlet eksempler på oppussing av eldre parkeringshus, for å gi beboerne en idé om potensialet som ligger i en slik oppgradering.

 

Dagens situasjon i parkeringsanlegget. Ubehandlet betong og dunkel belysning fra utdaterte armaturer.

 

EKSEMPLER PÅ BETONGREHABILITERING OG MODERNISERING AV PARKERINGSANLEGG

 

Opprinnelig standard til venstre – oppgradert standard til høyre.

 

 

 

Overflater / finish

Maling av flater i garasjeanlegget er priset inn i kostnadsestimatene som er lagt til grunn for rehabilitering av betongen. Det har imidlertid tidligere vært stilt spørsmålstegn ved hvor godt maling vil feste seg på forstøtningsmuren som vender ut mot parkanlegget. På denne veggen ser man tydelige tegn på kalkutfelling. Basert på visuell inspeksjon har styret derfor tidligere blitt frarådet å male veggen. Inspeksjon av veggen etter nedbør har imidlertid vist at veggen er tørr. Derfor kan man anta at misfargingen på veggen stammer fra tiden før det ble lagt ny membran over parkanlegget (ca. år 2000), og at veggen nå er malbar. Dette bør kartlegges nærmere. Å benytte såkalt diffusjonsåpen silikatmaling vil kunne gi et godt resultat på mur med noe fukt. Dette er maling som puster, og som slipper gjennom fukt, uten å løsne.

Skulle det imidlertid vise seg å bli utfordrende å få et godt resultat, finnes andre kostnadseffektive løsninger.
Én mulighet vil være å montere på fasadeplater på vegg, og evt. himlinger i tak. Dette vil gi veggen en renskåret og moderne finish.

 

Eksempel på fasadeplater i aluminiumskompositt som alternativ til maling. Fåes i mange design/ farger/kombinasjoner.

 

Himling i tak – alternativ til maling.

 

Reasfaltering / fornyelse av kjøredekke

Asfaltdekket i garasjeanlegget preges av kraftig slitasje, sprekker, groper og ugressvekst. Flere steder har asfalten gått i oppløsning. Styret ønsker ifm rehabilitering og oppgradering å reasfaltere garasjeanlegget, samt å gjøre ny oppmerking av p-plasser, hc-parkering og fotgjengerfelt – for økt sikkerhet.

 

 

 

Eksempler på nytt kjøredekke og ny oppmerking

 

 

LED belysning

Les hele saken her

 

Video om bevegelsesstyrt LED belysning. Disse eksemplene viser til den tyske leverandøren Steinel, men liknende systemer leveres av flere leverandører, i flere prisklasser.