Pga. korona-situasjonen vil årets sameiermøte bli avviklet digitalt. Beboere som har godkjent å bli kontaktet elektronisk, vil få oversendt årsberetning via epost eller sms. Innkallingen vil i tillegg bli sendt ut per post på papir. Det vil ikke være mulig å stemme via fullmakt. 

31. august vil det bli avholdt et beboermøte. Dette vil i praksis fungere som det fysiske årsmøtet hvor seksjonseiere har mulighet til å komme sammen og drøfte de aktuelle saker. Forskjellen er at det i år åpnes for digital avstemming. Avstemmingen er åpen i 1 uke etter selve beboermøtet. 

Årsmøtet skal i år ta avgjørelser i tunge og viktige saker, som kan få store konsekvenser for sameiets økonomi de neste 30 årene. Styret håper derfor at dette årsmøtet vil gi ekstraordinært høy deltakelse. 

Styret jobber med å løse hvordan arrangementet kan avvikles på en forsvarlig måte. Gjeldende retningslinjer for smittervern gir et tak på 200 personer for denne typen arrangement. Det jobbes med å undersøke muligheter til å videooverføre arrangementet (streaming), dersom det blir flere enn 200 som ønsker fysisk oppmøte. For å finne egnet lokalisering for møtet, trenger styret å få en pekepinn om hvor mange som ønsker å møte fysisk og hvor mange som foretrekker å delta digitalt.

PR TIRSDAG 18. AUGUST ER DET KUN CA. 50 PERSONER SOM HAR MELDT SEG PÅ TIL FYSISK DELTAKELSE. VI UTVIDER DERFOR FRISTEN TIL ONSDAG 19. AUGUST. STYRET VIL VELGE ET EGNET LOKALE BASERT PÅ HVOR MANGE SOM MELDER SIN INTERESSE FOR FYSISK OPPMØTE. 

NB! Pga. taket på 200 personer må vi begrense deltakelse til kun én person pr. husstand/seksjon.

Vennligst gi tilbakemelding, helst umiddelbart, men senest innen onsdag 19. august til styrekontor@grefsenterrassehus.no eller sms til 40016445 med:

  • Navn
  • Seksjonsnummer
  • Foretrukket deltakelse: dvs. fysisk eller via video-overføring

Mere informasjon kommer i uke 34.

Styret