Frivillighetstjenesten

Hva er Frivillighetstjenesten?

Fire ildsjeler i sameiet tok i januar 2010 initiativ til å etablere en frivillighetstjeneste i Sameiet Grefsen Terrassehus. Med opp mot 1000 beboere fordelt på 360 leiligheter er det mange i sameiet som besitter god kompetanse på mange felt, samtidig som det vil være mange som sårt trenger hjelp på akkurat disse områdene.

Trenger du hjelp til praktiske gjøremål?

Alle kan trenge litt bistand iblant. Her er noen eksempler på ting du kan få hjelp til fra Frivillighetstjenesten:

  • Bytte av sikringer, lysstoffrør o.l.
  • Dekoderne fra Telenor
  • Bruk av PC og datautstyr
  • Bruk av mobiltelefon
  • Utfylling av skjemaer
  • Innkjøp av matvarer
  • Henting av medisiner på apoteket
  • Bistand til eldre og bevegelseshemmede
  • Gå en tur sammen
  • Andre oppgaver? Ring til kontaktgruppen!

Vil du hjelpe andre?

Kontaktgruppen oppfordrer alle som har tid og mulighet til å hjelpe andre i sameiet om å melde seg «til tjeneste». Det er alltid behov for flere – særlig fordi ikke alle er hjemme til enhver tid. Det er ikke nødvendig å være «superekspert» – det er tilstrekkelig at du er noenlunde praktisk anlagt eller at du har litt erfaring, slik at du kan hjelpe til med ting som for noen kan være vanskelig å få til. Hvis du ønsker å hjelpe andre beboere, så ring til noen i kontaktgruppen eller send en e-post til styrekontoret som vil formidle din henvendelse videre.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page