Miljøgruppa

Det er valgt miljøkontakt («gangsjef») i den enkelte gang, i hver etasje. Miljøkontaktene holder oppsyn med miljøet og melder tilbake til styret via styrekontoret om nødvendig vedlikehold, maling, vasking etc. eller sørger for at noen av beboerne fikser opp.

Miljøkontakter

Det finnes flere miljøkontakter i sameiet, men vi trenger flere. Kunne du tenke deg å bli miljøkontakt? Ta kontakt med Arve Christensen.

Kontaktperson

Arve Christensen, leilighet 71, telefon 22 22 16 90 er koordinator overfor styret.

Hilde Ståhlbrand er styrets kontaktperson til miljøgruppa.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page