Nødtelefoner mv.

Rekvirering av ambulanse eller annet utrykningskjøretøy

Ved rekvirering av ambulanse må man be om at veien bak blokkene blir benyttet. Det er viktig å angi riktig inngang.

Ingen av bommene er låst, men de skal til en hver tid være lukket.

Nødtelefoner

Brann/Fire – 110 – Brann- og redningsetaten

Politi/Police – 112 – Oslo Politidistrikt

Medisinsk Nødhjelp/Medical Emergencies – 113 – Legevakt

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page