Servicetekniker

Servicetekniker Jon Arild Sæther har ansvar for de løpende vaktmesteroppgavene i den ordinære arbeidstiden, og bistår styrekontoret når det ikke er betjent.

Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 06.00-14.00
Kontor: Garasjeplan ved inngang D/E

Ved akutte problemer utenfor ordinær arbeidstid kan man henvende seg til beredskapsgruppa for å få hjelp.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page