Styremedlemmer

Styret har det daglige ansvar for driften av sameiet

Sameiestyret velges for hvert år i ordinært sameiermøte. Styreleder velges særskilt. Sameiestyret har til hjelp OBOS Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører og regnskapsfører. I tillegg har vi sameiets administrative leder, vaktmester/servicetekniker og renholder. Styremøter holdes vanligvis en gang pr. måned i sameiestua i 2. etasje ved inngangen mellom blokkene C og D.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page