Sykkelboder

Parkering av sykler

  • Sykler må parkeres i sykkelbodene (i underetasjen til hver blokk), i sykkelstativene eller i egen garasje.
  • Kodebrikken til inngangsdørene benyttes for å komme inn i sykkelbodene. Kontakt styrekontoret hvis du ikke kommer inn.
  • Det er etablert eget låsbart rom for EL sykler i tilfluktsrom syd, hvor man kan leie plass for kr. 600 pr. år. Les mer om dette på denne siden, eller kontakt styrekontoret for mer informasjon eller bestilling av plass.
  • Det er IKKE tillatt å parkere sykler i korridorene.
  • I vintersesongen må alle uteparkerte sykler plasseres slik at de ikke hindrer snøbrøytingen.
  • Vinterlagring av sykler er det plass til i tilfluktsrom nord.
  • Det er ikke tillatt å sykle i korridorene. Sykler skal trilles innendørs

Relaterte linker

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page