Fellesutgifter

Betaling

Hver seksjon betaler månedsvis et beløp som omfatter andel av:

  • Fellesutgifter
  • Forskudd strøm
  • Kabel-TV

Fastsettelse

Fellesutgiftene fastsettes hvert år av styret i forbindelse med budsjettet.

Kostnadsutvikling

I tillegg til årlig justering har styret ifølge vedtektene mulighet til å korrigere fellesutgiftene i løpet av året i takt med utviklingen av kostnadene i sameiet.

Strømavregning

Praktiske opplysninger

  • Fellesutgiftene innkreves av sameiets forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS og forfaller den 1. i hver måned.
  • Dersom innbetalingen ikke er godskrevet sameiets konto innen den 10. i hver måned, vil man bli belastet med forsinkelsesrenter.
  • Det vil påløpe et gebyr på kr 52,- hvis purring må sendes.
  • KID-nummer som er påført innbetalingsblankettene skal oppgis ved innbetaling av fellesutgiftene.

Henvendelser

  • Spørsmål om innbetaling av fellesutgiftene kan rettes til forretningsfører.
  • Oppgi 6-sifret kundenummer (angitt øverst på blankettene).

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page