194 sameiere avga stemme i det ordinære årsmøtet

Det ordinære årsmøtet for 2021 er nå avsluttet, og samtlige stemmer talt opp. Oppslutningen har vært overveldende. 194 sameiere hadde avgitt sin stemme da fristen gikk ut i midten av inneværende uke.

Klikk her for å se alle resultatene av avstemmingen.  

194 er et svært høyt tall, sett hen til at det kun var lovpålagte saker, budsjett m.m. som var oppe til avstemning.

Også deltakelsen i beboermøtet (som for alle praktiske formål var starten på årsmøtet, selv om det teknisk sett ikke var det) var høyt. Underveis i debatten om garasjeportsaken – som nok var den saken som engasjerte mest – lå deltakelsen på mellom 80 og  90. På det meste var 111 deltagere registrert. Selv det er langt mer enn man tidligere har hatt på tidligere årsmøter, som har vært avviklet ved kun fysisk oppmøte, og med store saker til behandling.

Digitale årsmøter har én betydelig nedside, nemlig at det da ikke er mulig å fremme benkeforslag underveis i møtet. Men digitale møter har også noen betydelig oppsider: For eksempel høy deltakelse. Det er svært gledelig.

Noen sameiere fulgte beboermøtet og diskusjonen fra sin egen leilighet, én meldte fra om at han satt på trimsykkelen i Trimrommet og fulgte debatten. Andre fulgte beboermøtet mens de var på jobb.

Til høsten blir det som kjent avviklet et såkalt hybrid ekstraordinært årsmøte, slik man gjorde høsten 2020. Det innebærer at det blir det mulig for de som ikke er helt komfortabel med digitale løsninger, å møte opp fysisk til årsmøtet. Samtidig kan de som for eksempel er på reise, er syke eller snufsete, eller er på jobb, også delta – digitalt.

For å redusere nedsiden med en digital løsning (at det ikke kan fremmes nye forslag under selve møtet), vil styret kort tid før det ekstraordinære årsmøtet avvikles, sende ut en foreløpig innkalling for å få tilbakemeldinger på denne. Og så avvikle et beboermøte for å diskutere denne.

Slik kan styret ta hensyn til eventuelle innvendinger, og endre innkallingen (hvis styret er enig i innvendingen).

Samtidig kan sameiere som er misfornøyd med styrets forslag, sende inn egne «benkeforslag» som så blir med i den endelige innkallingen, som sendes alle sameierne, både skriftlig og elektronisk.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv