Litt om forskjellen på digitalt årsmøte og beboermøte

Styret har mottatt noen henvendelser rundt hva som er forskjellen på digitalt årsmøte og digitalt beboermøte. Vi skal her forsøke å oppklare litt.

Det er, som sikkert de fleste vet, smittesituasjonen som på dette tidspunkt gjør det umulig med et fysisk årsmøte nå. 

Det vil som tidligere varslet altså bli avviklet et digitalt beboermøte i forkant av det ordinære årsmøtet onsdag 9. juni.

Beboermøtet starter kl 18. Der vil man kunne stille spørsmål og debattere de ulike sakene som skal behandles på selve årsmøtet. Vi antar det kanskje også vil være av interesse å debattere andre saker i beboermøtet, f. eks. garasjeport-saken og markise-saken. Disse to sakene vil det, som tidligere meldt, først bli votert over på et ekstraordinært årsmøte i august/september når smittesituasjonen forhåpentligvis gjør det mulig for oss å samles fysisk.

Beboermøtet er altså et rent informasjonsmøte, og det vil ikke bli tatt noen beslutninger i dette møtet. Møtet vil i praksis likevel kunne oppleves som det ordinære årsmøtet, fordi man samles og presenterer og drøfter forskjellige saker. Forskjellen er altså at det ikke foretas avstemming i møtet.

Klokken 20 kan man begynne å stemme over sakene. Formelt så er det først da det ordinære årsmøtet starter.  Forholdene rundt dette litt kompliserte opplegget er regulert av eierseksjonsloven.

Avstemningen åpner altså (onsdag 9. juni) kl. 20.00 og varer i 8 dager, frem til 16. juni 12.00.

De som ikke har anledning til å avlegge sin stemme digitalt, kan benytte stemmeseddelen som finnes bakerst i papirinnkallingen og levere denne på styrekontoret.

Beboermøtet og årsmøtet vil bli gjennomført via videolink på Zoom. Man kan logge seg inn fra kl 17.

Klikk her for å delta på videomøtet, eller se link i innkallingen. 

Til orientering : Fordi vi pga smittesituasjonen altså må avholde et digitalt årsmøte nå, så bortfaller dessverre muligheten til å benytte fullmakt. 

Ved gjennomføring av digitalt årsmøte, vil alle seksjonseiere få mulighet til å avlegge sin stemme via pc/nettbrett eller på papir. Møtet holdes åpent i én uke og hensikten med å benytte fullmakt faller dermed også bort.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv