Elektronisk årsberetning 2017

Styret minner om årsmøtet som finner sted på Sameiestua onsdag 25. april. Møtet starter kl. 18.00, med registrering fra kl. 17.30.

Flere viktige saker skal behandles på årets årsmøte, og styret oppfordrer alle seksjonseiere om å  lese årsberetningen for 2017 grundig i forkant av møtet. Årsberetningen kan lastes ned ved å klikke her. Den er i tillegg distribuert på papir til alle postkasser i sameiet, samt tilskriver-adresser.

For å kunne bidra til beslutningene som tas, og sikre at din stemme blir hørt, er det viktig være representert på møtet. Har du ikke mulighet til å stille opp personlig, oppfordrer vi til at du gir din fullmakt til noen som kan stemme på dine vegne.

Vel møtt !

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv