Varsel om avstengning av vann i D og E

Det har i kveld (tir. 27.3.18) oppstått en større lekkasje på vannrørene i bakken i nordenden av blokka. Vann- og avløpsetaten er på stedet og har tilkalt et graveteam som vil jobbe med å stoppe og begrense skadene utover natten.  I den anledning vil vannet i blokk D og E bli stengt i løpet av kort tid, og holdes avstengt inntil skaden er utbedret. Vi håper at skaden er reparert innen onsdag morgen (28.3.18), men har ingen garantier for dette.

Vi anbefaler beboere i D og E om å snarest sikre seg ved å tappe nødvendig vann i bøtte/balje el.l. og ellers holde alle vannkraner stengt.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv