Siste frist for innrapportering av nøkkelbrikker

Denne sommeren har det vært flere innbrudd i sameiet. Nå sist i bodene i 1. etasje i blokk B – nordre del, hvor de fleste låsene er klippet over. Alle eiere som har bod i dette området bør gå innom og se om noe er stjålet, og sette på en ny lås. Eventuelle forsikringssaker må meldes av den enkelte eier til eget forsikringsselskap, og evt. tap må dekkes av egen innboforsikring.

Vi har i dag rutiner for å deaktivere mistede nøkler, likevel ser det ut som nøkler er på avveie. 

Derfor iverksetter styret herved to tiltak for å forsikre oss om at kun beboere har tilgang til blokkene:

  • De som har mistet nøkkelbrikker tidligere, melder snarest fra til styrekontoret om nummeret på de brikkene de fortsatt har, slik at vi kan slette tapte nøkkelbrikker.
  • Alle eiere/beboere må innen utgangen av 31. august melde fra til styrekontoret om hvilke nøkkelbrikker leiligheten besitter. Etter denne datoen slettes ikke-innmeldte nøkkelbrikker fra systemet.

Styret er avhengig av at alle beboere tar disse problemene på alvor, og bidrar til å forebygge innbrudd i sameiet.

Bruk gjerne svarslipp i dette skjemaet. Fyll ut og returner til styrekontoret, eller send informasjon pr. mail til styrekontor@grefsenterrassehus.no snarest, og senest innen 31. august 2019.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv