Forsøpling og manglende respekt for felles trivsel

Styret har de siste månedene mottatt flere klager på at enkelte beboere ikke respekterer sameiets husordensregler og/eller vedtekter når det gjelder søppelhåndtering og dyrehold – og at enkelte viser generelt manglende vilje til å rydde opp egne etterlatenskaper.

Styrekontoret har blant annet mottatt klager på:

  • Hundeekskrementer i korridorer og heiser 
  • Knuste egg i garasjeanlegget
  • Malingsflekker foran heisen i 1. etasje i blokk A
  • Søppelsekker ved siden av containere i garasjeanlegget
  • Ølbokser og annet søppel i fellesarealene
  • Sykling på teppene i gangene og merker på veggene
  • Ulåste dører til apparatrommene i trimrommet, og utstyr som ikke er lagt på plass etter bruk.

Servicetekniker rydder stadig vekk bort ting som hensettes, men han har mange andre viktige oppgaver å prioritere. Derfor oppfordrer vi alle beboere om å rydde opp etter seg dersom uhell skjer, man har søppel som ikke får plass i sjaktene eller når man har brukt fellesrommene som sameiet tilbyr. 

Forøvrig vises det til husordensreglenes pkt. 3 og vedtektenes  pkt. 7-1, som omtaler mulige konsekvenser for de som ikke respekterer sameiets regler.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv