Beplantning i blomsterkasser

Styret har mottatt henvendelser fra beboere som lurer på hva som er gjeldende regelverk for beplantning i blomsterkassene på terrassene. I den anledning henvises det til punkt 16 i protokoll fra årsmøtevedtak fra 2006:

Beplantning i terrassekassene
Det skal ikke lenger være tillatt med trær/busker i terrassekassene med større høyde enn ca. 50-60 cm eller nålplanter som henger utenfor egen kasse. De som har store planter må påse at disse står slik at de ikke er til sjenanse for naboer, herunder at de er plassert på en slik måte at de ikke drysser på andres terrasser. 
VEDTAK: Vedtatt mot 7 stemmer.

(P.S. For å unngå evt. spekulasjoner, presiseres det at illustrasjonsbildet er hentet fra undertegnedes egen terrasse. Den avbildede planten er ca. 30 cm over grensa. Bot og bedring loves.)

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv