AVLYST – Ekstradugnad torsdag 11. oktober

Den varslede ekstradugnaden som var planlagt torsdag 11. oktober avlyses herved, da Den Norske Turisforening har tilbydd seg å kutte opp og rydde bort restene av trær som har blitt hogget bak blokkene, for en beskjeden sum penger. DNT har gjort en fantastisk jobb med hugging og fjerning av trær, og har spart sameiet for store økonomiske summer sammenliknet med om vi skulle kjøpt disse tjenestene fra en kommersiell aktør.

Styret ønsker å rette en stor takk til dem for den formidable innsatsen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv