Brikkeleser i 1. etg. inng. CD i ustand

Det meldes om at at brikkeleseren ved inng. CD, 1. etg. ikke fungerer som normalt. Pga. ferieavvikling er servicetekniker Jon Arild Sæter, ikke tilstede før på torsdag 24. oktober. Feilen er rapportert og vil bli utbedret så snart det lar seg gjøre. Vi oppfordrer beboere om å benytte alternative innganger inntil feilen er rettet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv