Bryggeklubb og mikrobryggeri i sameiet

Etter at styret mottok henvendelser fra beboere som ønsket å starte en egen bryggeklubb og mikrobryggeri for brygging av øl, ble det på årsmøtet 26. april vedtatt at disse kan få disponere et lite lokale i sameiet som er egnet til formålet.

I første omgang vil det bli arrangert et bryggekurs for alle som ønsker å delta. Aldersgrense for kurs og deltakelse i klubben vil være 18 år. Planen er å leie inn Ølakademiet som kursholder. Kurset vil gå over én kveld i Sameiestua og vil anslagsvis koste kr. 7-900 pr. deltaker, avhengig av hvor mange som melder seg på. Kurset vil gi en grundig gjennomgang av bryggeprosessen, kombinert med ølsmaking – for å bli kjent med forskjellige øltyper. Etter avholdt kurs vil det bli kjøpt inn nødvendig utstyr for igangsetting av egen produksjon. Kostnadene dekkes i sin helhet av klubbens medlemmer. Beløpet som må innbetales for å delta i bryggingen vil først kunne fastsettes når man vet hvor mange som ønsker å være medlem i klubben.

For å kartlegge interessen bes det det om at alle som kunne tenke seg å delta, snarest melder fra til sameier Arne Bech på bryggeklubb@grefsenterrassehus.no. Det vil være begrenset antall plasser, så her gjelder det å være førstemann til mølla. Nærmere informasjon om kursdato etc. vil bli gitt når dette foreligger.

Beboere som innehar kunnskap om og erfaring med brygging, oppfordres forøvrig om ta kontakt dersom de ønsker å dele av sin kunnskap.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv