Styret takker avgåtte medlemmer fra styret og valgkomiteen

Det nye styret for 2020-2021 tiltrådte offisielt denne uken, etter at at det digitale årsmøtet for 2020 ble avsluttet.

Tre personer gikk ut av styret, mens tre nye kom inn. Avtroppende styreleder Victoria Sparmann har vært styrets leder i seks år, mens Hilde Ståhlbrand og Thomas Bjørnholm har vært styremedlemmer i hhv. fire og tre år.

Det nye styret ønsker å takke de avgåtte styremedlemmene for sin iherdige innsats. Styret vil også rette en stor takk til Rolf Warløs og Sunniva Jakhelln som går ut av valgkomiteen etter flere års frivillig arbeide.

Blomster og en ekstra påskjønnelse er på vei!

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv