Stemmeresultater for årsmøtet 2020

Årsmøtet for 2020 er avsluttet og samtlige stemmer er telt opp. Oppslutningen rundt årets årsmøte har vært overveldende, og vitner om et massivt engasjement blant sameierne. Hele 284 (!) seksjoner har avgitt stemme. Den store oppslutningen bidrar til å gi styret bred forankring i det videre arbeidet med de utfordrende sakene sameiet står overfor.

Styret takker alle beboere som har engasjert seg, både gjennom diskusjoner, meningsytringer, oppmøte på beboermøte – og aller viktigst – ved å avgi sin stemme.

Klikk her for å se alle resultatene av avstemmingen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv