Driftsstans på store heisen i BC

Den store heisen i blokk BC har lenge vært ute av drift. Dette skyldes at servicefirmaet har hatt uvanlig store problemer med å lokalisere feilen. Feilen er nå omsider lokalisert, og kostnaden for reparasjon er ekstraordinært høy. Blant annet fordi heisene er gamle og det etterhvert er svært krevende å skaffe reservedeler til dem.

Styret ser seg allikevel nødt til å ta kostnaden med å reparere heisen fremfor å erstatte den på nåværende tidspunkt. Samtidig vil det måtte lages en helhetlig plan for en stegvis utskifting av de gamle heisene. Prosjekteringen av dette vil starte i oktober. Inntil videre vil det bli bestilt reparasjon på den defekte heisen. Servicefirmaet har varslet at det kan ta opptil 6 uker før heisen igjen er i drift. Styret beklager de ulempene dette måtte medføre for den enkelte beboer, og oppfordrer samtidig beboere med behov for tyngre/større varetransport om å benytte de fungerende heisene til dette.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv