Klatrepyramiden på lekeplassen

Nettet på klatrepyramiden på lekeplassen er nå så slitt at flere stålwire har begynt å tyte ut av tauverket. Styret har derfor, av HMS-hensyn, besluttet å ta nettet ned når servicetekniker Jon Arild Sæther er tilbake fra ferie i august.

Kostnaden for å sette opp et nytt nett er høy, og styret jobber for tiden med en utredning for å se på muligheter for en helhetlig oppgradering av utearealene. Nettet vil derfor tidligst (og eventuelt) bli erstattet når dette prosjektet er ferdig utredet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv