Ekstraordinært årsmøte 17. mars om nedrigging av garasjeporter

For å sikre kvalitet og effektivitet i betongrehabiliteringen som ble vedtatt på siste årsmøte og sikre entreprenøren god tilgang til alle betongflater, må samtlige biloppstillingsplasser i garasjeanlegget tømmes for innhold. I tillegg må garasjeporter og lettvegger fjernes.

Dette er dessverre helt nødvendig for å få gjennomført betongrehabiliteringen på en god måte og sikre en langsiktig og trygg løsning.

Under arbeidet med å følge opp 2020-årsmøtets vedtak om betongrehabilitering og modernisering av garasjeanlegg, er det blitt tydelig for styret at oppførte garasjeporter ikke møter kravene til brannsikkerhet som sameiet er pålagt å følge.

En re-montering av garasjeportene kan derfor ikke skje inntil et adekvat brannkonsept som tilfredsstiller dagens brannkrav foreligger. Styret jobber med å legge frem en løsning for dette på ordinært årsmøtet i juni. Dette foranlediger spørsmål om 1) hvordan garasjeportene skal håndteres under/etter anleggsperiode samt, 2) kostnader knyttet til dette.

Dette er såpass store avgjørelser at styret finner det riktig å be om sameiernes synspunkter på saken. Derfor innkalles det altså til et ekstraordinært årsmøte.

Les mer om saksfremleggelsen i innkallingen du har fått elektronisk via Vibbo og/eller på papir i din postkasse.

Her er imidlertid de viktigste forslagene fra styret –  i kortform:

  • Dagens porter bør ikke re-monteres før et brannkonsept som tilfredsstiller dagens brannkrav er utarbeidet.
  • Demontering/mellomlagring/re-montering av garasjeporter vil ha en uforholdsmessig høy kostnad, sammenlignet med å rive dagens porter og oppføre moderne leddporter. Anslått kr. 2,3-2,5 MNOK.
  • En vesentlig andel av portene – spesielt de som vender mot utvendig kjørebane – er i så dårlig teknisk stand at det uansett ikke vil være mulig å re-montere dem. Disse portene må anses som kondemnerbare.
  • Styret foreslår en enkel kompensasjonsordning for eiere som får sin garasjeport fjernet.
  • Styrets oppfatning er at en videreføring av dagens porter ikke vil være forenlig med den planlagte moderniseringen og estetiske oppgraderingen av garasjeanlegget som ble vedtatt i 2020.
  • Styret ønsker derfor å utarbeide et forslag til en enhetlig standard og utforming av evt. fremtidige garasjeporter. Forslaget er planlagt fremlagt på ordinært årsmøte 9. juni.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv