Ekstraordinært årsmøte utsettes


Styret har tidligere varslet ekstraordinært årsmøte 17. mars vedr. fjerning av garasjeporter. En viktig del av saksgrunnlaget er et juridisk notat utarbeidet av OBOS. Til tross for at vi opplever at OBOS har gjort en grundig juridisk prosess, har det i tolvte time fremkommet nye momenter og perspektiver som gjør at styret har stilt spørsmål ved enkelte av konklusjonene som er truffet.

I korte trekk handler det om at styret mener at OBOS muligens ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt sameiets nye vedtekter som ble implementert på årsmøtet i 2019. Styret har i utgangspunktet hatt tillit til de juridiske vurderingene som OBOS´ har foretatt, og ikke sett noen grunn til å trekke disse i tvil. Men på punktet som omhandler kostnadsfordeling har det kommet innspill og nye opplysninger som gjør at vi føler oss forpliktet til å se på konklusjonene med et nytt og kritisk blikk.

Saken om garasjeporter er viktig for mange, og vekker sterkt engasjement blant flere beboere. Det er derfor viktig at saken blir behandlet korrekt og grundig.

Med bakgrunn i dette, har styret etter en helhetsvurdering vedtatt å utsette det varslede møtet for å få en ny gjennomgang av de aktuelle punktene i det juridiske notatet.

Vi beklager dette, men lover å komme tilbake med oppdatert info innen kort tid.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv