Ekstraordinært årsmøte 28. februar 2024

Alle seksjoner skal nå ha mottatt epost med innkalling til ekstraordinært årsmøte. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon får innkallingen tilsendt på papir. Har du ikke mottatt denne, så ta kontakt med styrekontoret.

Temaet for møtet er oppgradering av solskjerming langs sameiets vestfasade via en ny ordning og modell for administrasjon av dette forholdet. Utfallet av saken vil ha betydning for sameiets ytre fremtoning de neste 25-30 årene og vil sannsynligvis også ha konsekvenser for den enkelte seksjons boligverdi. Vi oppfordrer derfor alle om å sette seg nøye inn i saken, samt å avgi stemme.

I forkant av avstemningen vil det blir avholdt et beboermøte på Sameiestua. Beboermøte: Sameiestua – onsdag 28. februar kl 18.00 Stemmeperiode: onsdag 28. februar kl. 21.00 – tirsdag 5. februar kl. 12.00

Avstemningen vil som vanlig foregå via Vibbo eller på papir. (Papirstemmer skal leveres i brevsprekken på styrekontoret innenfor oppgitt stemmeperiode). En forutsetning for å forstå sakene i innkallingen, er nok at man har lest notatet som styret distribuerte på Vibbo, samt i alle postkasser i slutten av januar. Dersom du ikke allerede har lest dette, eller ønsker å friske opp innholdet, finner du det på Vibbo.no. Styrekontoret har også noen få ekstra kopier på papir hvis du har mistet den du fikk i postkassen.

Styret vil i forkant av møtet publisere en sak på Vibbo med spørsmål og svar som har kommet inn etter at notatet ble distribuert.

Ta kontakt med styret@grefsenterrassehus.no for evt. spørsmål.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv