Ekstraordinært årsmøte – kort forklart

Det ble 26. januar gjennomført et fysisk beboermøte etterfulgt av digital avstemning og mulighet for avstemming på papir.


Det fysiske møtet ble avholdt på Thon Hotell Nydalen. Kun 21 sameiere møtte opp.  Antall stemmeberettigede som deltok i den påfølgende avstemmingen, var 231. Av disse ble 187 stemmer avgitt digitalt, mens 44 ble avgitt på papir.

Sak 1-5 var rene formelle saker eller orienteringssaker. Her er et kort resyme av de øvrige sakene:

Sak 6 – Garasjeport-saken
Styrets forslag om å tilbakeføre garasjeanlegget til opprinnelig åpen løsning, fikk støtte fra 67,1% av de stemmeberettigede. Forslaget trengte kun alminnelig flertall (50%) for å bli vedtatt.

Spørsmålet om en eventuell remontering kan tas opp igjen når betongrehabiltering og modernisering av av garasjeanlegget er fullført, og forhold knyttet til radon og brannsikkerhet er kartlagt. Ifølge SGTs sakkyndige på radon vil målingene være over vinter/tidlig vår i 2024.

Sak 7 – Markise-utskifting
Dette var i utg. pkt. en orienteringssak, etter at forslaget om felles utskifting av markiser måtte utsettes. 91,9% stemte for at styret skal jobbe videre med saken og fremlegge den for årsmøtet på et senere tidspunkt.


Sak 8 – Beboerforslag om beskjæring/felling av trær i Kjells Aveny
Forslaget om å beskjære/felle trær på Kjells aveny for å få mer sol og utsyn, ble vedtatt med 57,8% oppslutning. Forslaget hadde to alternative vedtak: Det ene forslaget gikk ut på både å felle og beskjære trær. Det andre forslaget gikk ut på kun å felle utvalgte trær. Det siste alternativet ble vedtatt.

Sak 9 – Beboerforslag om håndheving av gjesteparkering
Her var det to alternative forslag til vedtak. Det første forslaget gikk ut på å inngå avtale med godkjent tredjepart for å foreta håndheving av gjesteparkeringsområdet. Et alternativt forslag fra styret gikk ut på å vurdere bruk av midlertidig ordning med godkjent kontrollvirksomhet kun under perioden hvor garasjeanlegget er under rehabilitering. Begge forslag ble nedstemt.

Sak 10 – Beboerforslag om prideflagg
Forslaget om å markere den årlige Pride-uka med flagging fra sameiets flaggstang, ble vedtatt med 62,1% oppslutning.

Sak 11 – Beboerforslag om utredning av radonnivå
Forslaget falt. Forslaget gikk ut på å starte radonmålinger under blokk D og E i inneværende vintersesong, istedenfor i vintersesongen 2023/24 – som er anbefalingen fra sameiets radonrådgiver. Forslaget oppnådde 36,7% oppslutning.

Sak 12 – Alternativt forslag om markiser

Saken ble trukket

Sak 13 – Beboerforslag om prosjektgruppe
Forslaget innebar nedsettelse av en prosjektgruppe som skulle arbeide for å forberede en remontering av porter bl.a. ved å definere standarder og innhente tilbud. Forslaget falt, med 113 mot 79 stemmer.

Klikk her for en visuell fremstilling av de endelige stemmeresultatene.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv