Ekstraordinært årsmøte til høsten

Styret tar innover seg at noen sameiere ønsker at behandlingen av noen av sakene på det ordinære årsmøtet skal utsettes til over sommeren, og vil lytte til disse.

Styret har derfor besluttet at det på det ordinære årsmøtet onsdag 9. juni kun vil bli gjennomført behandling av de lovpålagte sakene, som budsjett m.m. Sakene 7-13 vil derfor utgå, og bli behandlet og votert over senere.

Styret tar sikte på å gjennomføre en såkalt hybrid løsning av et ekstraordinært årsmøte senere, slik det ble gjort med det ordinære årsmøtet i fjor høst. Det innebærer at det både vil være mulig å delta digitalt (som svært mange ønsker for tiden), mens de som ønsker å møte opp fysisk, vil få anledning til det.

Vi kommer tilbake senere med nøyaktig dato, men det er sannsynlig at et slikt ekstraordinært årsmøte vil avvikles i slutten av august eller første del av september. Smittesituasjonen i Oslo kan påvirke datoen.

Styret vil likevel avvikle det varslede digitale beboermøte i forkant av det ordinære årsmøtet onsdag 9. juni.

Dette for å svare på alle mulige spørsmål som sameierne måtte ha om f. eks. garasjeportsaken (som det altså først vil bli votert over til høsten). Men også om betong og annet som sameierne lurer på.

Det digitale beboermøtet vil som tidligere meldt starte klokken 18 onsdag 9. juni. Deretter vil det onsdag kveld bli avviklet ordinært digitalt årsmøte på sakene 1-6 og sakene 14-18 i innkallingen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv