Fasadevask av sameiets bygningsmasse – juni 2018

Over årene har det grodd til på store deler av sameiets bygningsmasse. Styret har derfor inngått kontrakt med selskapet Elite Vinduspuss AS om hovedrengjøring av alle fasader, inkludert ytterside av balkongkassene, samt inn- og utvendig vask av vinduer i fellesarealer. Som følge av vaskemidlene som benyttes, vil vinduene i den enkelte leilighet på baksiden av blokkene bli skitnet til. Det vil derfor avslutningsvis bli foretatt en utvendig vindusvask av alle vinduer på baksiden.

Planlagt oppstart er 4. juni, og man vil begynne med A-blokka og arbeide seg bortover mot E.  I forbindelse med arbeidet vil det den første uken, som følge av plassering av lift, måtte påregnes stenging av nedkjøring til garasjen på dagtid. Omkjøring vil bli skiltet via Kurveien og veien bak blokkene.

For å redusere tilvekst av mose og grønske på fasaden er det også iverksatt hogst av deler av skogen bak blokkene. Dette sammen med fasadevasken vil bidra til et bedre miljø for bygningsmassen – og dermed forlenge fasadens levetid.

IMG_9352 IMG_9351 IMG_9350 IMG_9354 IMG_9340 IMG_9349 IMG_9344 IMG_9339 IMG_9345 IMG_9353 IMG_9348 IMG_9347 fasadevask IMG_9342
<
>
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv