Fremdriftsplan for utskifting av de store heisene

De store heisene i hver oppgang skal som kjent skiftes ut. Arbeidet starter i inngang AB mandag 5. oktober (uke 41).

Det vil gå anslagsvis 10 uker fra oppstart i hver oppgang til heisen er klar til bruk. Den lange tiden skyldes blant annet pålagt kontrollarbeid (byggforkontrollen av heissjaktene og den avsluttende heiskontrollen)

Her er datoene for planlagt oppstart i de ulike oppgangene:

Inngang A/B er uke 41 (mandag 5 oktober)
Inngang D/E er uke 1 (januar 2021)
Inngang B/C er uke 8 (februar 2021)
Inngang C/D er uke 15 (april 2021)

Det vil være mulig å bruke de små heisene i hele anleggsperioden, men styret henstiller til at man bruker nærmeste oppgang hvor det ikke foregår arbeid.

Ønsker du å se flere detaljer vedrørende kan du klikke her.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv