Vikepliktskilt ved utkjørsel til Grefsenkollveien

Styret har blitt gjort oppmerksomme på at det foreligger usikkerhet vedr. reglene for vikeplikt ved utkjørselen fra eiendommen og over på offentlig vei i Grefsenkollveien. Både bilister og syklister kommer ofte i høy hastighet ned bakken fra venstre, og det har tidligere vært registrert sammenstøt mellom bilist og syklist i denne utkjørselen. Styret ønsker derfor å understreke at bilister som kommer fra eiendommene Grefsenkollveien 12, 14 og 16 – har vikeplikt.

For å ivareta sikkerheten til trafikanter, har styret derfor tatt initiativ til å få montert opp privatrettslige vikepliktskilt. Skiltene er montert opp i samråd med Grefsenkollveien 14 og 16, som også har vært med på å dekke kostnadene. Vi oppfordrer alle om å vise oppmerksomhet og være forsiktige – nå som årstiden fører til dårligere sikt.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv