Husk fristen for forslag til EOÅ: 1. september

Styret minner om fristen – 1. september – for innsendelse av forslag til saker som skal behandles på det ekstraordinære årsmøtet (EOÅ).

Som tidligere varslet vil styret til høsten avvikle EOÅ der saker fra den opprinnelige innkallingen til ordinært årsmøte vil bli behandlet.

Styret tar sikte på å avholde møtet i månedsskiftet september/oktober, litt avhengig av smittevernrestriksjonene.

Pr. dags dato er det tillatt å samle inntil 100 deltagere i leide lokaler. Dette kan være litt snaut for oss. Men dette antallet kan bli utvidet til 500 personer i slutten september (trinn 4 i regjeringens gjenåpningsplan). Men dette blir neppe avklart før et stykke ut i september. Det er også mulig å se for seg at det kan komme regionale tiltak som kan gå i motsatt retning.

Styret håper det skal være mulig at alle som ønsker det, kan møte opp fysisk på årsmøtet. Samtidig vil det som tidligere varslet selvsagt være mulig å følge årsmøtet digitalt – for dem som foretrekker det eller tvunget til det (pga. reise, jobb, sykdom eller annet). På den måten kan alle som ønsker det, følge årsmøtet og deretter avgi sin stemme. Det vil være mulig å stemme i en hel uke etter at årsmøtet er avsluttet. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv