Støyplager i.f.m. betongrehabilitering

Styret er i sluttfasen med kontraktsforhandlinger om det planlagte betongvedlikeholdet.

Fordi arbeidet med betongrehabiliteringen vil medføre mye støy periodevis i tiden fremover, må vi søke om dispensasjon fra støyforskriftene. 

Styret ønsker i den forbindelse å være sikre på å nå beboere i SGT med informasjon om når støyarbeidene vil pågå. Det gjelder særlig personer som opplever støy som svært plagsomt, enten i forbindelse med jobbsituasjon eller generelt.

Som tidligere varslet vil arbeidene pågå etappevis i ulike deler av garasjeanlegget. Informasjon om dette vil bli varslet på sameiets hjemmeside og Facebookside, samt på oppslagstavlene i 1. etasje.

Beboere som ønsker individuell varsling utover dette, må gi skriftlig beskjed til styrekontoret om dette innen 1. september.

For mange av dem som har hjemmekontor, og særlig dem som er avhengig av å delta i videokonferanser og/eller kommuniserer mye pr. telefon, så vil det nok være mest praktisk om man oppholder seg på arbeidsplassen i de dagene da støyen er som verst – dersom man har mulighet for det.

Beboere som må oppholde seg hjemme i de mest støyutsatte periodene, bør vurdere å gå til anskaffelse av en eller annen form for hørselvern.

Fortsatt god sommer!

Styret i Sameiet Grefsen Terrassehus

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv